Ten pengar til klassen, idrettslaget, russegruppa 

eller andre føremål med fine og lettselde kort frå Kortlevert.

Korta er designa og trykt på miljøpapir av høg kvalitet, innerst i Sognefjorden. Me kontrollerer alle kort før me pakkar dei fint i cellofanposar og sender dei til gruppa di.

SPESIALTILPASSA DESIGN
Ønskjer de å selgja kort med eit lokalt preg? 

Eller kanskje har de særskilde ønskjer til design på korta? 

Me lagar gjerne 10 stk. forskjellige kort som er spesialtilpassa gruppa eller klassen sine ønskjer. 

VELG BLANT VÅRE DESIGN

Korta leveres ferdig pakka i cellofanpose og inneheld 10 stk. kort i forskjellige design inkl. eksklusive konvoluttar.
Minsteantall per variant er 20 pakkar og ein kan sjølv velgje kor mange pakkar ein ønskjer av dei forskjellige variantane.

FØREHANDSSAL

Selg før de bestiller. På denne måten har de full kontroll på antall pakkar de skal bestille og me sender faktura med 14 dagars forfall etter at korta er levert.

DIREKTESAL

Dersom kvar enkelt person i gruppa dykkar har fått i oppdrag å selgja eit visst antall kortpakkar, passar denne metoden godt. Bestill antall pakkar og få levert korta før de byrjar å selgje. Ved valg av denne metoden gir me 30 dagars forfallsfrist på faktura.

MARKNADSFØRING

Me leverer gratis digitale filer som er tilpassa gruppa dykkar med namnet 

på gruppa, klassen eller liknande. Dette kan brukast til sal på sosiale medium. Me sender også plakatar i posten ved ønskje!

PRISAR & INNTEKTER

Innkjøpspris per pakke kr. 50,- inkl.mva.

Utsalspris er pakke kr. 110,- inkl.mva.

FORTENESTE kr. 60,- per pakke

Er du klar til å selgja dugnaskort?

Ta kontakt her: post@kortlevert.no

Ditt design - dugnadskort

Me lagar speisaltilpassa design for dine dugnadskort.

Dugnadskort-000601

Lettselde produkt med høg forteneste.

Dugnadskort-000602

Lettselde produkt med høg forteneste.

Dugnadskort-000603

Lettselde produkt med høg forteneste.

Ingenting funnet