Kjærleiksskilt

Rundt, nydeleg namneskilt til den store hendinga!
Anten de skal gifte dykk eller feire nokon.

Storleik: 55x55 cm
Materiale: 4 mm bjørkefinèr
Produksjonstid: 4-6 arbeidsdagar

Skriv inn namna til paret i tekstfeltet.

Produktet er produsert for Kortlevert av Sogn Vekst i Årdal.

Priskalkulator

Sum kr. : 599,00